Hội thảo khoa học "Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam"

03/06/2019
Cụ Nguyễn Văn Tố sinh năm 1889, trong một gia đình nhà nho yêu nước, là người vừa uyên thâm Hán học, vừa tinh thông Tây học, có nhiều bài biên khảo và nghiên cứu lịch sử văn hóa rất phong phú, đa dạng, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc sâu sắc, hết lòng chăm lo xoá nạn mù chữ và nâng cao dân trí cho người lao động.

 

Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019), ngày 1-6-2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam”. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức.    

 

 

Cụ Nguyễn Văn Tố sinh năm 1889, trong một gia đình nhà nho yêu nước, là người vừa uyên thâm Hán học, vừa tinh thông Tây học, có nhiều bài biên khảo và nghiên cứu lịch sử văn hóa rất phong phú, đa dạng, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc sâu sắc, hết lòng chăm lo xoá nạn mù chữ và nâng cao dân trí cho người lao động.

Khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Chính Phủ lâm thời khi Cách mạng tháng Tám thành công, từ một học giả, một nhân sĩ yêu nước, cụ Nguyễn Văn Tố nhanh chóng hòa mình vào dòng chảy cách mạng, dồn tâm lực cho việc cùng nhân dân diệt “giặc đói”, “giặc dốt”; cùng Chính phủ thông qua bản kế hoạch rõ ràng về việc cứu tế, đồng thời tổ chức một cuộc vận động quyên góp gạo, kịp thời hỗ trợ người dân nghèo vượt qua nạn đói.

 

 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Nguyễn Văn Tố cùng các thành viên của Chính phủ rời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc để tiếp tục lãnh đạo toàn dân kháng chiến. Ngày 7-10-1947, thực dân Pháp tập kích Bắc Cạn, cụ Nguyễn Văn Tố không may sa vào tay giặc, bị chúng tra tấn dã man và sát hại khi sự nghiệp cách mạng của cụ còn đang dang dở.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 41 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan khác nhau.

 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung, phân tích, luận giải những nhân tố ảnh hưởng của quê hương Hà Nội - vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, một vùng đất ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ khí thiêng sông núi đối với sự hình thành nhân cách của nhà chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa Nguyễn Văn Tố.  

Phân tích, luận giải về những mốc son trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Văn Tố. Đó trước hết là sự nghiệp văn hóa nhân văn, cao đẹp; là những cống hiến to lớn, góp phần khơi dậy, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; là những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp mở mang dân trí, xóa nạn mù chữ.  

 

 

Đồng thời, làm sáng tỏ trên cương vị một chính khách, một nhà lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội, cụ Nguyễn Văn Tố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành một người bạn, người cộng sự thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp trong công cuộc mở mang văn hóa và kiến thiết nước nhà. Cuộc đời, sự nghiệp của cụ Nguyễn Văn Tố là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, noi theo, trong đó đặc biệt là Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội./.    

 

P.V (Tổng hợp)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)