Hội thảo khoa học: “Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh, Campuchia”

01/08/2019
Tại hội thảo, các ý kiến đã nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vai trò hậu phương trực tiếp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20-7-2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM tổ chức Hội thảo khoa học: “Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh, Campuchia”, nhân Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc (1979 - 2019) và 30 năm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1989 - 2019).  

 

 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận và đã chọn ra 68 tham luận của các đại biểu đến từ trung ương và các địa phương như: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện Lịch sử quân sự - Bộ Quốc phòng; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an; Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM; Các cơ quan, các sở ban ngành đóng trên địa bàn Tp.HCM… các bài tham luận đã tập trung vào các vấn đề chính: Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc; Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh, Campuchia; Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh đối với các cuộc chiến đấu ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

 

 

 

Tại hội thảo, các ý kiến đã nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vai trò hậu phương trực tiếp của Thành phố Hồ Chí Minh. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; phối hợp với Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng góp phần thắng lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng làm sâu sắc thêm vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh.

 

 

 

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc (1979-2019) và 30 năm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1989-2019). Những bài học lịch sử rút ra từ hai cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh, Campuchia của Đảng bộ, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, khẳng định vai trò, những đóng góp xứng đáng của Thành phố Hồ Chí Minh trong lịch sử là nền tảng, bệ đỡ để tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò đầu tàu của Thành phố trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hội nhập, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ. Góp phần bồi đắp thêm truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung trong truyền thống lịch sử dựng nước, chống ngoại xâm của dân tộc ta.   

 

Nguyễn Văn Biểu

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)