Hội thảo khoa học “Đức Giáo tông Phan Văn Tòng - Một tấm gương tốt đời, đẹp đạo”

02/10/2019
Đức Giáo tông Phan Văn Tòng, tên thật là Nguyễn Văn Dương (1881-1945), sinh tại làng Tường Lộc, quận Ba Kè, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1906, tích cực hưởng ứng phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng, ông cùng một nhóm thanh niên làng Tường Lộc lên đường xuất dương du học.

 

Ngày 3-10-2019, tại Vĩnh Long, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức Hội thảo khoa học “Đức Giáo tông Phan Văn Tòng - một tấm gương tốt đời, đẹp đạo”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam, Viện Sử học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và đông đảo các nhà khoa học, các vị chức sắc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ cùng đại diện gia đình Đức Giáo tông Phan Văn Tòng...                

 

 

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 56 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, tín đồ của đạo Cao Đài Tiên Thiên trong và ngoài tỉnh và đã chọn ra 41 bài để in thành Kỷ yếu hội thảo. Hội thảo xoay quanh các vấn đề sau: - Thứ nhất: Truyền thống yêu nước yêu quê hương, gia đình đã nuôi dưỡng, hun đúc nên nhân sĩ yêu nước - Đức Giáo tông Phan Văn Tòng; - Thứ hai: Cuộc đời hoạt động cách mạng tích cực của nhân sĩ yêu nước Phan Văn Tòng, những cống hiến của ông đối với cách mạng và đạo Cao Đài Tiên Thiên; khẳng định, tôn vinh tấm gương kiên trung, giữ vững khí tiết của ông nơi địa ngục trần gian - nhà tù Côn Đảo; - Thứ ba: Đánh giá về nhân cách, đạo đức, tấm lòng yêu nước, yêu thương con người, tinh thần cách mạng, hết lòng vì đời, vì đạo của Đức Giáo tông Phan Văn Tòng.   

 

 

Cán bộ Viện Sử học tham gia Hội thảo có PGS.TS Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học, với tham luận: “Đức Giáo tông Phan Văn Tòng với Phong trào Đông Du”; ThS. Nguyễn Văn Biểu: “Đóng góp của Đức Giáo tông Phan Văn Tòng với phong trào Cách mạng ở Vĩnh Long và Đạo Cao Đài Tiên Thiên".     

 

Đức Giáo tông Phan Văn Tòng, tên thật là Nguyễn Văn Dương (1881-1945), sinh tại làng Tường Lộc, quận Ba Kè, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1906, tích cực hưởng ứng phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng, ông cùng một nhóm thanh niên làng Tường Lộc lên đường xuất dương du học. Sau một thời gian học tập, năm 1908, phong trào Đông Du bị Nhật và Pháp câu kết với, đóng cửa các trường học, trục xuất du học sinh Việt Nam về nước.      

 

 

Trở lại quê hương Tam Bình (Vĩnh Long), ông tiếp tục bí mật tham gia các hoạt động yêu nước, chống thực dân Pháp, lập Chiêu Anh Quán làm nơi liên lạc bí mật, nuôi chứa các chí sĩ của phong trào Đông Du trở về từ Nhật Bản; tiếp tục tham gia các “hội kín”, liên lạc, quy tụ các bậc sĩ phu đương thời. Trong quá trình hoạt động, ông tìm đến các nhóm tu học Tiên Thiên Đại đạo, nghiên cứu sâu về giáo lý đạo Cao Đài. Ông muốn vận dụng giáo lý Cao Đài để từng bước giáo hóa dân chúng, đồng thời tích cực tham gia hoạt động yêu nước, chống ngoại xâm. Năm 1939, Cao Đài Tiên Thiên lập giáo hội theo cơ chế Thất thánh, Thất hiền, ông được tín nhiệm trở thành vị Giáo tông đầu tiên.

 

 

Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940 nổ ra dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam Kỳ, nhân dân đứng lên khởi nghĩa khắp các tỉnh Nam Kỳ; trong đó, có sự tham gia của đông đảo tín đồ Cao Đài Tiên Thiên, đứng đầu là Giáo tông Phan Văn Tòng cùng với các vị chức sắc cao cấp khác. Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ kết thúc, Giáo tông Phan Văn Tòng và nhiều chức sắc cao cấp khác của các chi phái Cao Đài bị chính quyền thực dân bắt bớ, giam cầm với tội danh tham gia hoạt động Hội kín Nam Kỳ; liên lạc với chí sĩ Nguyễn An Ninh... Giáo Tông Phan Văn Tòng cũng bị nhà cầm quyền Pháp bắt giam, đày đi Côn Đảo.   

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà tù Côn Đảo được giải phóng, Giáo tông Phan Văn Tòng được chính quyền cách mạng cử cán bộ đưa về đất liền. Nhưng vì sự tàn bạo của lao tù thực dân đế quốc đã làm ông hoàn toàn kiệt sức, ông mất ngày 13-9-1945. Với những đóng góp cho đời (Cách mạng) và cho đạo (Cao Đài Tiên Thiên), Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng ông Bằng Tổ quốc ghi công, có đề 4 chữ “Nhân sĩ yêu nước”.     

 

NGUYỄN VĂN BIỂU

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)