Tọa đàm khoa học: Tiểu thủ công, thương nghiệp Đàng Ngoài và Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII

04/04/2018
Đây là hoạt động do Chi đoàn Viện Sử học tổ chức và tọa đàm này là lần đầu tiên mà người trình bày là các đoàn viên trong Chi đoàn đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình.

 

Ngày 22-3-2016, Chi đoàn Viện Sử học đã tổ chức: Tọa đàm khoa học: Tiểu thủ công, thương nghiệp Đàng Ngoài và Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII. Diễn giả trình bày nội dung khoa học là ThS.NCS Lê Thùy Linh và ThS. NCS Nguyễn Thị Hải, cả hai đều là những đoàn viên của Chi đoàn Viện Sử học đang học nghiên cứu sinh tại Khoa Sử học-Học viện Khoa học Xã hội (VASS). Kết quả trình bày tại buổi tọa đàm này là một phần nội dung trong Luận án Tiến sĩ mà hai diễn giả đã và đang triển khai trong quá trình học tập và nghiên cứu.

 

 

 

Tham dự buổi tọa đàm có: PGS-TS Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học-Chủ nhiệm Khoa Sử học-Học Viện Khoa học xã hội (VASS); TS. Trần Thị Phương Hoa-Phó Viện trưởng Viện Sử học, các PGS-TS Vũ Duy Mền và PGS. Vũ Huy Phúc là hai phản biện cho các báo cáo trình bày trong buổi tọa đàm, cùng đông đảo các cán bộ nghiên cứu của Viện Sử học và các học viên, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Khoa Sử học (VASS).

 

 

Trong phiên I: ThS. Lê Thùy Linh đã trình bày báo cáo: “Tác động của kinh tế công thương nghiệp đối với xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII”. Nội dung của báo cáo tập trung vào khái quát về hoạt động tiểu thủ công nghiệp và diện mạo thương nghiệp của Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII cùng những tác động/hệ quả của quá trình phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp đối với xã hội Đàng Ngoài

 

 

 

Trong phiên II: ThS. Nguyễn Thị Hải đã trình bày báo cáo: “Thủ công nghiệp Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII”, báo cáo cũng tập dung phác dựng lại hoạt động tiểu thủ công nghiệp của Đàng Trong và gắn với hoạt động trao đổi buôn bán, đặc biệt là quá trình sản xuất và sự tham gia của các mặt hàng thủ công nghiệp Đàng Trong vào mạng lưới thương mại trong nước, khu vực, cũng như trên thế giới ở trế kỷ XVII-XVIII.   

 

 

Đây là lần đầu tiên Chi đoàn Viện Sử học tổ chức tọa đàm khoa học mà người trình bày là các đoàn viên trong Chi đoàn đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình, thông qua buổi tọa đàm, các diễn giả cũng mong muốn nhận được các ý kiến góp ý từ các đại biểu tham dự để bổ sung vào Luận án đang triển khai.  

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.