Viện Sử học tổ chức xét duyệt cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2019

11/05/2018
Trong năm 2019, Viện Sử học có 6 đề tài cấp Bộ dự kiến sẽ được triển khai nghiên cứu, đó là: 1. Nông thôn miền Trung từ thế kỷ X đến năm 1884 (PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ-Chủ nhiệm); 2. Làng khoa bảng ở đồng bằng sông Hồng từ năm 1075 đến năm 1919 (TS. Ngô Vũ Hải Hằng; TS. Lê Quang Chắn¬-đồng Chủ nhiệm);...

 

Thực hiện kế hoạch của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong các ngày 3, 4 và 7 tháng 5-2018, Viện Sử học đã tổ chức xét duyệt và góp ý tên và nội dung các đề tài cấp Bộ năm 2019, do các nhà nghiên cứu của Viện Sử học sẽ thực hiện.   

 

 

Trong năm 2019, Viện Sử học có 6 đề tài cấp Bộ dự kiến sẽ được triển khai nghiên cứu, đó là: 1. Nông thôn miền Trung từ thế kỷ X đến năm 1884 (PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ-Chủ nhiệm); 2. Làng khoa bảng ở đồng bằng sông Hồng từ năm 1075 đến năm 1919 (TS. Ngô Vũ Hải Hằng; TS. Lê Quang Chắn­-đồng Chủ nhiệm); 3. Nông thôn Trung Kỳ (1884-1945) (TS. Trần Thị Phương Hoa-Chủ nhiệm); 4. Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2006 (TS. Nguyễn Thúy Quỳnh-Chủ nhiệm); 5. Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (1996-2006) (PGS. TS. Đinh Quang Hải-Chủ nhiệm); 6. Những biến đổi của đường biên giới Việt - Lào trong thế kỷ XIX (TS. Vũ Thị Thu Giang-Chủ nhiệm).   

 

 

Trên tinh thần khoa học thẳng thắn, cởi mở, hội đồng xét duyệt đề tài đã đồng ý để các chủ nhiệm đề tài cấp bộ triển khai trong năm 2019, tuy nhiên, về tên gọi đề tài, giới hạn không gian, thời gian nghiên cứu, và các chương mục triển khai trong đề tài... ít nhiều đều phải điều chỉnh và bổ sung, để hướng tới sự chất lượng, chặt chẽ về nội dung và bố cục vấn đề.   

 

 

 

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.