Viện Sử học tiếp Giáo sư Huệ Tâm Hồ Tài

06/06/2018
Trọng tâm của buổi làm việc là hai bên sẽ bàn sâu và cụ thể hơn về kế hoạch dự kiến Viện Sử học (phối hợp cùng viện nghiên cứu Hán Nôm) sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 100 năm cáo chung của giáo dục Nho học (1919-2019)
 
Ngày 1 tháng 6 năm 2018 tại Viện Sử học-số 38 Hàng Chuối-Hà Nội, Ban Lãnh đạo Viện Sử học đã tiếp thân mật Giáo sư Huệ Tâm Hồ Tài, Đại học Harvard-Yenching. Về phía Viện Sử học có PGS-TS Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học, PGS-TS Nguyễn Đức Nhuệ - Phó Viện trưởng Viện Sử học, TS. Trần Thị Phương Hoa - Phó Viện trưởng Viện Sử học cùng một số cán bộ của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Phòng Lịch sử Việt Nam cận đại.  
 
 
Trọng tâm của buổi làm việc là hai bên sẽ bàn sâu và cụ thể hơn về kế hoạch dự kiến Viện Sử học (phối hợp cùng viện nghiên cứu Hán Nôm) sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 100 năm cáo chung của giáo dục Nho học (1919-2019), với sự hỗ trợ của Viện Harvard-Yenching.    
 
 
Trong nhiều năm qua, Viện Harvard-Yenching đã cấp nhiều học bổng và đài thọ cho khoa học xã hội Việt Nam một nguồn kinh phí nhất định để thực hiện các chương trình đào tạo, trao đổi học giả, chuyên gia, trong đó có cả việc tổ chức các diễn đàn khoa học.    
 
 
 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.