Viện Sử học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nhóm đề tài Lịch sử Hiện đại Việt Nam và Lịch sử thế giới

11/12/2018
Năm 2018, Viện Sử học có 17 đề tài cấp cơ sở, trong đó Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam có 8 đề tài, Lịch sử Cận đại Việt Nam có 4 đề tài, Lịch sử Hiện đại Việt Nam có 4 đề tài và Lịch sử Thế giới có 1 đề tài. Theo kế hoạch, trong tháng 12-2017, Viện Sử học đã tổ chức nghiệm thu toàn bộ 17 đề tài theo đúng tiến độ.

Ngày 11-12-2017, tại phòng họp tầng 3, Viện Sử học đã tổ chức buổi Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nhóm đề tài Lịch sử Hiện đại Việt Nam và Lịch sử thế giới. Căn cứ tại Quyết định số 127/QĐ-VSH, ngày 03 tháng 12 năm 2018, của Viện trưởng Viện Sử học, về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2017 cho 5 đề tài thuộc chuyên ngành Lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam và Lịch sử Thế giới, gồm các thành viên sau: 

  1. PGS. TS. Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học- Chủ tịch Hội đồng
  2. PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật- Viện Sử học- Phản biện 1
  3. PGS. TS. Nguyễn Đình Lê- Đh KHXH&NV Hà Nội- Phản biện 2
  4. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mão- Viện Sử học- Ủy viên
  5. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh- Viện Sử học- Ủy viên
  6. ThS. Đỗ Thị Thu Hà- Thư ký hành chính

 

 

Nhóm đề tài Lịch sử Hiện đại Việt Nam và Lịch sử thế giới, gồm 5 đề tài: 1/ Ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với kinh tế Việt Nam Cộng hòa và Hàn Quốc từ năm 1955 đến năm 1965  (TS. Phạm Thị Hồng Hà); 2/ Hoạt động của hệ thống y tế dân sự ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 (ThS. Nguyễn Thị Dung Huyền); 3/ Vai trò của lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1973) (ThS. Ngô Hoàng Nam); 4/ Các Liên đoàn sản xuất nông nghiệp miền Nam ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1960 (ThS. Phạm Thị Vượng); 5/ Chính sách đối ngoại của Mỹ với Iran từ năm 1979 đến năm 1991 (ThS. Nguyễn Thu Hạnh- Đề tài Lịch sử thế giới).

 

 

Tại buổi nghiệm thu, trên tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc và khách quan, sau khi các chủ nhiệm đề tài trình bày vắn tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đã nhận xét và góp ý sâu sắc từ nội dung, hình thức trình bày, hay bố cục, tên gọi, các tiểu mục... của mỗi đề tài, đa số các đề tài đều nhận được các ý kiến góp ý sát thực, chính xác, để trên cơ sở đó các tác giả làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện.

 

Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của các đề tài, các chủ nhiệm đề tài đã đầu tư nhiều công sức và làm việc nghiêm túc để có sản phẩm khoa học hoàn hảo trong buổi nghiệm thu. Bên cạnh những ý kiến góp ý để các đề tài hoàn thiện, chỉnh sửa thêm, hoặc mở thêm hướng nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đều thống nhất thông qua đối với các đề tài.

 

Kết quả nghiệm thu: 4 đề tài đạt Xuất sắc, 1 đề tài đạt Khá.

Hoàng Hà

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)