Viện Sử học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nhóm đề tài Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam

10/12/2018
Ngày 13-12-2018, tại hội trường tầng 3, Viện Sử học đã tổ chức Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 với Nhóm đề tài Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

Ngày 13-12-2018, Viện Sử học đã tổ chức Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nhóm đề tài Lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Căn cứ tại Quyết định số 129/QĐ-VSH, ngày 03 tháng 12 năm 2018, của Viện trưởng Viện Sử học, về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2018 cho 6 đề tài thuộc chuyên ngành Lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam, gồm các thành viên sau: 

- PGS. TS. Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học- Chủ tịch Hội đồng

- PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ-Phó Viện trưởng Viện Sử học- Phản biện 1

- PGS. TS. Đào Tố Uyên- Đại học Sư phạm Hà Nội- Phản biện 2

- PGS. TS. Vũ Duy Mền- Ủy viên

- PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi- Ủy viên Hội đồng

- TS. Lê Quang Chắn- Thư ký hành chính

 

  

 

Nhóm đề tài Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, gồm các đề tài: 1/ Kinh tế Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII và sự tác động đến văn hóa-xã hội (ThS. Nguyễn Thị Hải); 2/ Vai trò của Nguyễn Văn Giai đối với nhà Lê Trung hưng từ năm 1580 đến năm 1628 (ThS. Phan Đăng Thuận); 3/ Quản lý của nhà Nguyễn đối với hệ thống chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ từ năm 1802 đến năm 1884 (ThS. Bùi Văn Huỳnh); 4/ Hệ thống trường Nho học ở Đại Việt thế kỷ XVII-XVIII (ThS. Trịnh Thị Hà); 5/ Khẩn hoang vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dưới triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884 (ThS. Đinh Thị Hải Đường); 6/ Văn hóa, xã hội làng Cổ Định (Thanh Hóa) từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX (ThS. Nguyễn Văn Bảo).

 

Tại buổi nghiệm thu, trên tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc và khách quan, sau khi các chủ nhiệm đề tài trình bày vắn tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đã nhận xét và góp ý sâu sắc từ nội dung, hình thức trình bày, hay bố cục, tên gọi, các tiểu mục... của mỗi đề tài, đa số các đề tài đều nhận được các ý kiến góp ý sát thực, chính xác, để trên cơ sở đó các tác giả làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện. 

 

 

Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của các đề tài, các chủ nhiệm đề tài đã đầu tư nhiều công sức và làm việc nghiêm túc để có sản phẩm khoa học hoàn hảo trong buổi nghiệm thu. Bên cạnh những ý kiến góp ý để các đề tài hoàn thiện, chỉnh sửa thêm, hoặc mở thêm hướng nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đều thống nhất thông qua đối với các đề tài.

 

Kết quả nghiệm thu: 4 đề tài đạt loại Xuất sắc, 2 đề tài loại Khá.

Hà Hoàng

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)