Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nhóm đề tài Lịch sử Cận đại Việt Nam

12/12/2018
Ngày 14-12-2017, Viện Sử học đã tổ chức Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 đối với Nhóm đề tài Lịch sử Cận đại Việt Nam. Năm 2018, Viện Sử học có 17 đề tài cấp cơ sở, trong đó Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam có 8 đề tài, Lịch sử Cận đại Việt Nam có 4 đề tài, Lịch sử Hiện đại Việt Nam có 4 đề tài và Lịch sử Thế giới có 1 đề tài. Theo kế hoạch, trong tháng 12-2017, Viện Sử học đã tổ chức nghiệm thu toàn bộ 17 đề tài theo đúng tiến độ.

Căn cứ tại Quyết định số128/QĐ-VSH, ngày 03 tháng 12 năm 2018, của Viện trưởng Viện Sử học, về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2018 cho 5 đề tài thuộc chuyên ngành Lịch sử Cận đại Việt Nam, gồm các thành viên sau: 

 

  1. PGS. TS. Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học- Chủ tịch Hội đồng
  2. PGS. TS. Tạ Thị Thúy- Viện Sử học- Phản biện 1
  3. PGS. TS. Trần Viết Nghĩa- Đh KHXH&NV Hà Nội- Phản biện 2
  4. PGS. TS. Võ Kim Cương- Viện Sử học- Ủy viên
  5. TS. Trần Thị Phương Hoa- Viện Sử học- Ủy viên
  6. ThS. Đỗ Thị Thu Hà- Thư ký hành chính

 

 

Nhóm đề tài Lịch sử Cận đại Việt Nam, gồm 4 đề tài: 1/ Hệ thống giao thông đường bộ ở tỉnh Thanh Hóa từ năm 1897 đến năm 1929  (ThS. Trương Thị Hải); 2/ Truyền đơn cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930 đến năm 1935 (ThS. Trương Thị Phương); 3/ Phong trào chống Pháp ở tỉnh Hưng Hóa từ năm 1884 đến năm 1903 (ThS. Nguyễn Văn Biểu); 4/ Báo chí cách mạng Bắc Kỳ với vấn đề công nhân trong giai đoạn 1936 - 1939 (ThS. Trần Thị Thanh Huyền); 5/ Hoạt động của thương nhân Châu Âu ở Đàng Ngoài từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVII (TS. Lê Thùy Linh).

 

Tại buổi nghiệm thu, trên tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc và khách quan, sau khi các chủ nhiệm đề tài trình bày vắn tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đã nhận xét và góp ý sâu sắc từ nội dung, hình thức trình bày, hay bố cục, tên gọi, các tiểu mục... của mỗi đề tài, đa số các đề tài đều nhận được các ý kiến góp ý sát thực, chính xác, để trên cơ sở đó các tác giả làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện. 

 

 

Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của các đề tài, các chủ nhiệm đề tài đã đầu tư nhiều công sức và làm việc nghiêm túc để có sản phẩm khoa học hoàn hảo trong buổi nghiệm thu. Bên cạnh những ý kiến góp ý để các đề tài hoàn thiện, chỉnh sửa thêm, hoặc mở thêm hướng nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đều thống nhất thông qua đối với các đề tài.

 

Kết quả nghiệm thu: 2 đề tài đạt loại Xuất sắc; 3 đề tài đạt loại Khá.

H.H

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)