Tọa đàm khoa học: An Nam đô hộ phủ thời Đường

05/09/2017

Ngày 30 tháng 8 năm 2017. tại Viện Sử học, 38 Hàng Chuối - Hà Nội đã diễn ra tọa đàm khoa học "Cấu trúc của An Nam đô hộ phủ thời Đường". Diễn giả Quách Thanh Ba, đến từ Trung tâm Nghiên cứu Địa lý - Lịch sử thuộc Đại học Ký Nam, Trung Quốc. Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu địa lý học lịch sử. 

 

 

GS Quách Thanh Ba trình bày tham luận

 

 

Tại buổi Tọa đàm, GS Quách Thanh Ba đã đưa ra và phân tích một số khái niệm trong lĩnh vực Địa lý học như: Kết cấu tầng vòng; Mối quan giữa không gian địa lý với kết cấu chính trị và lịch sử. 

Về An Nam đô hộ phủ thời Đường được nhắc đến nhiều trong các công trình Địa lý, Lịch sử của các tác giả Việt Nam và một số tác phẩm của người Trung Quốc. Sự ghi chép về các vùng đất, các địa danh lịch sử có sự chênh lệch và sự thay đổi qua các thời kỳ. Từ trung tâm là vùng do nhà nước trực tiếp quản lý, theo cấu trúc tầng vòng lan tỏa đến các châu ki mi được tác giả trình bày và phân tích  một cách chi tiết.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ phát biểu tại buổi tọa đàm
 
 

Những khái niệm về cấu trúc tầng vòng và cấu trúc của An Nam đô hộ phủ thời Đường do GS trình bày là mối quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài Viện Sử học. Buổi Tọa đàm khoa học đã mở ra một hướng mới cho các nhà nghiên cứu trong tương lai.

 

 

GS Quách Thanh Ba chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Viện Sử học

 

 

Viện Sử học

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.