Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”

05/05/2018
Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2018), sáng ngày 4/5/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trọng thể tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”.

Chủ trì Hội thảo có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS,TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế đến từ các cơ sở nghiên cứu đầu ngành về chủ nghĩa Mác như ở Việt Nam có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ở Trung Quốc có Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Đại học Nhân dân, Đại học Nông nghiệp, Đại học Thanh Hoa, Đại học Vũ Hán, Đại học khoa học công nghệ Đại Liên, Đại Học Quảng Tây, Đại học Trịnh Châu; ở Lào có Viện Nghiên cứu Chính trị học, Viện Nghiên cứu Sử học, Viện Xã hội học, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào…

 

 

GS,TS Nguyễn Xuân thắng phát biểu

khai mạc và đề dẫn Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, cuộc đời và những di sản tư tưởng của C.Mác đã đi vào lịch sử nhân loại với vị trí kiệt xuất trong hàng ngũ những vĩ nhân. Ông đã để lại một kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú ở nhiều mặt trên nhiều lĩnh vực như triết học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử, pháp lý, chính trị…. Đó là kết quả của sự lao động quên mình, niềm say mê nghiên cứu khoa học, tiếp thu có phê phán, vượt qua cả những thiên tài xuất sắc trước ông. Đó cũng là kết quả của sự tổng kết thực tiễn và khái quát lý luận về phong trào công nhân châu Âu sôi động lúc bấy giờ. Nhưng trên hết và trước hết, đó là sự sáng tạo tuyệt vời của một bộ óc thiên tài, một bậc vĩ nhân có ảnh hưởng to lớn nhất trong mọi thời đại của nhân loại.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo khoa học “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của C.Mác là dịp để bày tỏ tình cảm tri ân, sự kính trọng sâu sắc đối với C.Mác – nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại tiến bộ; đồng thời là dịp để nhận thức sâu sắc hơn và tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững trong học thuyết Mác. Hội thảo cũng là cơ hội để các học giả trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, những kinh nghiệm vận dụng tư tưởng của Mác vào thực tiễn mỗi nước, những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển học thuyết Mác phục vụ sự nghiệp xây dựng, hợp tác và phát triển của các quốc gia, dân tộc hiện nay.

 

 

TS Phương Sỉ Lâu Phủng, Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, tham luận của các học giả Việt Nam và quốc tế đã khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết giá trị thặng dư… Chính sự thống nhất giữa tính cách mạng và tính cách mạng đã làm cho tư tưởng của C.Mác có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Tư tưởng của C.Mác đã đem lại cho nhân loại tiến bộ một thế giới quan và phương pháp luận khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới, soi sáng vai trò lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân với tư cách là lực lượng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, thay thế xã hội tư bản. Đồng thời, các học giả cũng đặc biệt nhấn mạnh sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay với những thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đã đạt được, từ đó khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác.

 

 

GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,

nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Với tinh thần khoa học và khách quan, Hội thảo đã tập trung thảo luận và phân tích làm rõ hơn một số nhóm vấn đề sau: i) Khẳng định giá trị lý luận trong di sản tư tưởng của C.Mác để nhìn nhân, đánh giá đúng những luận điểm của học thuyết Mác; ii) Khẳng định sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển tư tưởng của C.Mác phù hợp thực tiễn ở mỗi quốc gia, dân tộc; iii) Một số vấn đề do thực tiễn mới đặt ra cần được soi sáng bằng tư tưởng của C.Mác.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

C.Mác sinh ngày 5/5/1818 tại Trier, Vương quốc Phổ, nay là Cộng hòa Liên bang Đức. Khi mới 23 tuổi (15/4/1841), C.Mác đã tốt nghiệp Tiến sĩ triết học với luận án Về sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Đêmôcrit (Démocrite) và triết học tự nhiên của Êpiquơ (Épicure) tại trường Đại học Tổng hợp Jena. Tháng 10/1842, ông trở thành người lãnh đạo tờ báo Rheinische Zeitung và công tác thực tiễn ở tờ báo này đã làm thay đổi về cơ bản thế giới quan của Mác, chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật và từ chủ nghĩa dân chủ - cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản. Sau thời kỳ này, ông cùng Phriđơrich Ăngghen đã viết một loạt tác phẩm quan trọng, đưa tên tuổi của hai ông mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ như Gia đình thần thánh (1845), Hệ tư tưởng Đức (1845 – 1846), Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848), Bộ Tư bản (1867)… Trong đó, Bộ Tư bản đã trình bày những vấn đề hết sức quan trọng của sản xuất tư bản nói chung: sự chuyển hoá của tiền thành tư bản, giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, sự chuyển hoá giá trị thặng dư trở thành tư bản (tích luỹ tư bản), tích luỹ ban đầu của tư bản (tập I); những vấn đề về giá trị thặng dư và lợi nhuận, sự chuyển hoá của lợi nhuận thành lợi nhuận trung bình, tư bản cho vay và tư bản thương nghiệp, v.v…(tập II và III). Đáng chú ý, ông cũng là người trực tiếp tổ chức và là lãnh tụ của Quốc tế cộng sản I thành lập ngày 28/9/1864 ở Luân Đôn, Vương quốc Anh và dành nhiều tâm huyết để thống nhất phong trào công nhân các nước liên hợp lại. Ngày 14/3/1883, ông mất tại Luân Đôn, Vương quốc Anh nhưng những di sản tư tưởng của ông vẫn sống mãi với nhân loại.

PV tổng hợp (theo hcm.gov.vn)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)