Hội thảo Quốc tế lần thứ 27 về Nho giáo và Nghiên cứu Lý Thoái Khê

06/12/2018
Lý Hoảng (hiệu là Thoái Khê, 1501-1570), là một nhà văn hóa, giáo dục và tư tưởng lớn tại Hàn Quốc vào thế kỷ XVI. Là nhà Nho lừng danh của triều đại Choson, Lý Thoái Khê là học giả nghiên cứu chuyên tâm, chuyên sâu về Chu tử học.

 

Trong hai gày 17 và 18 /11/2018, Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Hiệp hội Thoái Khê học Quốc tế (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 27 về Nho giáo và Nghiên cứu Lý Thoái Khê, với chủ đề “Tính phổ quát và tính bản địa của văn hóa Nho giáo”. Hội thảo thu hút sự tham gia của 50 học giả hàng đầu từ các quốc gia Hàn Quốc, Việt Nam, Hoa Kỳ, Đức.

 

Lý Hoảng (hiệu là Thoái Khê, 1501-1570), là một nhà văn hóa, giáo dục và tư tưởng lớn tại Hàn Quốc vào thế kỷ XVI. Là nhà Nho lừng danh của triều đại Choson, Lý Thoái Khê là học giả nghiên cứu chuyên tâm, chuyên sâu về Chu tử học. Ông được xem là người đã tiếp nhận, sáng tạo và truyền tải thành công những giá trị cốt lõi, thâm sâu của Nho giáo mà đặc biệt là những triết luận sâu sắc trong các tác phẩm kinh điển của Nho giáo vào xã hội và nền học thuật Choson. Ngày nay, tuy chủ nghĩa vật chất và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống con người, nhưng những bài học của Thoái Khê vẫn giữ được chỗ đứng quan trọng của nó. Hội thảo Quốc tế lần thứ 27 về Nho giáo và Nghiên cứu Lý Thoái Khê được tổ chức nhằm chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận về cuộc đời, những đóng góp lớn của một danh nhân văn hóa với đất nước Hàn Quốc.    

 

Ngoài ra, ở góc độ so sánh, Việt Nam và Hàn Quốc đều chịu ảnh của Nho giáo và chia sẻ nhiều giá trị chung của văn minh Đông Á. Trên phương diện văn hóa và giáo dục, ở cả Việt Nam và Hàn Quốc, Nho giáo đã góp phần xây dựng một xã hội học tập và tới nay, nhiều di sản lớn của nền học thuật đó vẫn là tài sản quý báu trong kho tàng văn hóa của cả hai nước. Tuy nhiên, mỗi nước có cách thức chọn lọc, tiếp thu, vận dụng các giá trị tư tưởng, triết luận của Nho giáo về nhân sinh, xã hội riêng. Do vậy, Hội thảo lần này cũng có mục đích tìm hiểu những tương đồng, dị biệt trong tiến trình phát triển lịch sử, văn hóa giữa hai nước trong liên hệ với tư tưởng Nho giáo.     

 

Tiếp đó, hội thảo đã nghe ba cáo cáo đề dẫn: Báo cáo “Nho giáo với Cách mạng công nghiệp 4.0”, của PGS.TS Nguyễn Kim Sơn (Giám đốc ĐHQGHN); “Đánh giá từ góc độ hiện đại về tranh luận liên quan đến tứ đoan, thất tình: Nghiên cứu so sánh tâm lý học đạo đức của Lý Hoảng và Cơ Đại Thăng”, của TS. Jee Loo Liu (Đại học Tiểu bang California, Fullerton); “Suy ngẫm về tính phổ quát và đặc thù của Nho giáo” của ông Lee Kwang-ho (Hội trưởng Hội Thoái khê học Quốc tế).  Sau phần khai mạc, Hội thảo được chia làm hai tiểu ban:

 

Tiểu ban A, với các tham luận như: “Thoái Khê Lý Hoảng - Nhà tâm linh sinh thái, nhà triết học thi nhân, “kính thiên ái nhân”, của Kang Heui-bok (Đại học Yonsei, Hàn Quốc); “Nghiên cứu và kế thừa ‘gia lễ’ của Lý Hoảng”, của Lee Bong-kyoo (Đại học Inha, Hàn Quốc); “Định hướng tận cùng của thuyết lý khí Thoái Khê”, của Yang Zhucai (Đại học Nanchang, Trung Quốc); “Lý Thoái Khê và Đông học, ‘Thiên’ trong Thiên Đạo giáo”, của Pyon Yong-ho (Đại học Tsuru, Nhật Bản).  

 

Tiểu ban B, với các tham luận như: “Hai con đường “tự ngã khuếch đại” - Về quan điểm của Thánh nhân quân tử trong Nho giáo và quan điểm của người dân hiện đại”, của Kim Hyoung-chan (Đại học Korea, Hàn Quốc); “Hình mẫu và khai hóa đạo đức con người trong Mạnh Tử Cáo Tử thượng”, của Tim Connolly (Đại học East Stroudsburg, Hoa Kỳ); “Khảo sát về khái niệm Đạo thống của Thoái Khê”, của Vladimir Glomb (Đại học Freie Berlin), “Đại học đồ của Lý Thoái Khê (Hàn Quốc) và Đại học đồ thuyết của Nhữ Bá Sĩ (Việt Nam”, của Đinh Thanh Hiếu (ĐHKHXH&NV).

 

P.V (theo: ussh.vnu.edu.vn)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)