Hội thảo khoa học: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

03/06/2019
Hội thảo là dịp giúp thế hệ trẻ nhìn nhận về tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn trường tồn của những nội dung trong Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng thời là dịp để đánh giá những kết quả trong chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Người .

 

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, sáng ngày 19-5-2019, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".      

 

 

Chủ trì hội thảo gồm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo gồm có lãnh đạo thành phố Hà Nội, các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học, cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.        

 

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định: Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, các đoàn viên, thanh niên. Đồng chí nhấn mạnh học theo Bác phải học làm người, làm việc rồi mới làm cán bộ và khẳng định Di chúc của Bác mãi là "Ánh sáng soi đường" trong sự nghiệp cách mạng. Trong đó, thanh niên đóng vai trò trung tâm trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                    

 

 

Hội thảo là dịp giúp thế hệ trẻ nhìn nhận về tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn trường tồn của những nội dung trong Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng thời là dịp để đánh giá những kết quả trong chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Người đối với việc chăm lo, giáo dục thế hệ thanh niên thành những người vừa hồng vừa chuyên. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa những lời căn dặn của Người đối với công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, phát huy trí tuệ, tinh thần, trí tuệ tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.           

 

Hội thảo Phiên toàn thể đã nhận được 160 bài tham luận từ các nhà khoa học, nhà quản lý và những người hoạt động thực tiễn, các tỉnh, thành đoàn trực thuộc, cán bộ đoàn. Các bài tham luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Thực hiện và thống nhất hoàn thiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.     

 

 

Phát biểu kết luận hội thảo đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo khoa học "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" là diễn đàn có sức thu hút mạnh mẽ và hết sức ý nghĩa ở tính lan tỏa mạnh mẽ. Hội thảo đã giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản những giá trị trường tồn đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 

P.V (Theo: vass.gov.vn)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)