Hội thảo Khoa học: “Đà Nẵng chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860): Quá khứ và hiện tại”

05/09/2018
Hội thảo là dịp để các đại biểu trao đổi một cách khách quan, khoa học để có thêm những đánh giá chi tiết và toàn diện hơn về sự kiện lịch sử đã từng được xem là mốc mở đầu của Lịch sử Việt Nam thời cận đại; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm từ lịch sử để vận dụng vào trong tình hình mới của đất nước và của Thành phố Đà Nẵng hiện nay.

 

Kỷ niệm 160 năm ngày quân và dân Đà Nẵng kháng Pháp, ngày 31-8-2018, UBND Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học: “Đà Nẵng chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860): Quá khứ và hiện tại”.  

 

 

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học; các cán bộ quản lý đầu ngành từ các bộ, vụ, viện, trường đại học trong và ngoài nước; đại diện Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

 

 

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 36 bài tham luận, trong thời gian diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề như: Vị trí chiến lược của Đà Nẵng: Nhận thức, ứng đối và hành động xâm lược của Thực dân Pháp năm 1858; Mặt trận Đà Nẵng từ tháng 2 đến tháng 4-1859: Khoảng trống chiến sự hay thiếu sót của sách sử; Vị trí địa chính trị của Đà Nẵng trong việc Pháp đánh chiếm Cửa Hàn năm 1858 - 1860 và trong bối cảnh hiện nay; Vai trò của Tây Ban Nha; Vai trò của ba danh tướng Đào Trí, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương tại mặt trận Đà Nẵng; Vai trò của nhân dân xứ Quảng; Sự hữu dụng của hào, lũy và du kích chiến tranh; Bảo tồn và phát triển thành phố Đà Nẵng trong vận hội mới thế kỷ XXI; Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải vì sự phát triển bền vững; Đà Nẵng trong mối quan hệ quốc tế: Thực trạng và kiến nghị; Hệ thống phòng thủ ven biển thời Nguyễn; Sự kiện Pháp chiếm Việt Nam năm 1858: Góc nhìn đối sánh với các vùng khác có tính chất tương ứng trong khu vực Đông Nam Á…

 

 

Trên cơ sở dó, Hội thảo chia ra hai nhóm nội dung chính. Trong nội dung phần I (quá khứ),  các nhà khoa học trong và ngoài nước đã công bố thêm những nguồn sử liệu mới, những nhận định và đánh giá mới về sự kiện nhân dân Đà Nẵng cùng nhân dân cả nước trong buổi đầu chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược (1858 - 1860); làm rõ vị trí, vai trò của Đà Nẵng trong công cuộc chống ngoại xâm vào giữa thế kỷ XIX. Trong phần này, các phát biểu, thảo luận tại hội thảo đã nhấn mạnh đến việc xác định vị thế địa chính trị-kinh tế đặc biệt của Đà Nẵng trong suốt chiều dài lịch sử đất nước; làm rõ hơn nguyên nhân, diễn biến lịch sử của sự kiện, vai trò của triều đình nhà Nguyễn trong lãnh đạo nhân dân kháng Pháp; về những nghĩa sĩ, nghĩa binh, người dân thường đã tham  gia chiến đấu và đã ngã xuống với tinh thần “vị quốc vong thân”… Trong phần II (hiện tại), những nội dung tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử tại Hội thảo cũng nêu bật ý nghĩa, bài học lịch sử của cuộc kháng Pháp cách nay 160 năm đối với công cuộc xây dựng, phát triển đô thị Đà Nẵng hiện nay cùng những định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa gắn với sự phát triển bền vững và ổn định của thành phố; giới thiệu và quảng bá sâu rộng hơn hình ảnh, con người Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước cũng như quốc tế.  

 

 

 

P.V (Tổng hợp)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)