Ngày 1/1 trong Lịch sử Việt Nam

01/01/2017

Ngày 29/2 trong Lịch sử Việt Nam

Từ ngày 1 đến 15-1-1950, đã diễn ra Đại hội Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất. Gần 200 đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân Việt Nam về dự Đại hội ở chiến khu Việt Bắc. Trong thư gửi Đại hội, Hồ Chủ tịch cǎn dặn: "Giai cấp công nhân phải là người lãnh đạo... mọi nam nữ công nhân phải cố gắng học hỏi tiến bộ, phải cố gắng xung phong làm kiểu mẫu trong mọi công việc để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của giai cấp mình". Đại hội đã nghe đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng trình bày bản báo cáo: Nhiệm vụ của Công đoàn. Các đại biểu đã kiểm điểm tình hình 3 nǎm tham gia kháng chiến của giai cấp công nhân Việt Nam, đã thảo luận về nhiệm vụ, đường lối của Tổng liên đoàn trong giai đoạn mới.

 

Ngày 1-1-1955, nhân dịp đầu nǎm mới, nhân dân Thủ đô chào mừng T.W. Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về Thủ đô. Trong diễn vǎn đọc trước cuộc mít tinh, Hồ Chủ tịch khẳng định: "Nam Bắc là một nhà, là anh em ruột thịt, quyết không thể chia cắt được. Chúng ta phải đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ từ Bắc đến Nam, phải ủng hộ đồng bào miền Nam đấu tranh giành tự do dân chủ".

 

Ngày 1-1-1960, tại Thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới. Hiến pháp mới chính thức xác định miền Bắc nước ta đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Hiến pháp mới là cương lĩnh chỉ đạo cuộc đấu tranh Cách mạng và xây dựng đời sống mới của nhân dân ta.

 

Cǎn cứ vào yêu cầu của thực tiễn cách mạng và theo đề nghị của Đảng bộ miền Nam, T.W Đảng LĐVN đã quyết định Đảng bộ miền Nam lấy tên là "Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam". Ngày 1-1-1962, Đảng NDCMVN ra tuyên bố và nêu rõ cương lĩnh của mình. Cùng ngày, Đoàn thanh niên NDCM miền Nam được thành lập.

 

Ngày 1-1-1969, nhân dịp nǎm mới Hồ Chủ tịch chúc mừng đồng bào và chiến sĩ cả nước. Và đây cũng là bài thơ chúc Tết cuối cùng vào dịp nǎm mới của Người:
"Nǎm qua thắng lợi vẻ vang
Nǎm này tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì Độc lập, vì Tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào
Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn".
Trước đó, hàng nǎm vào dịp đầu nǎm mới, Bác Hồ đều làm thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước, cũng như bà con Việt kiều ở nước ngoài.

 Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn