Ngày 19/2 trong Lịch sử Việt Nam

03/02/2017

Ngày 19/2 trong Lịch sử Việt Nam

* Từ ngày 19 đến ngày 28-2-1952, quân đội Việt Nam đã chặn đánh và phá tan cuộc tấn công của thực dân Pháp vào Đồng Tháp Mười. Trong trận càn này, thực dân Pháp đã huy động 3.000 quân, 75 xe lội nước, 39 tàu chiến và có cả máy bay yểm hộ. Quân giải phóng chặn đánh các mặt, tiêu diệt 780 tên, làm bị thương 790 tên, phá huỷ 3 tàu chiến, 4 xe lội nước, lực lượng còn lại của thực dân Pháp phải rút chạy.
 
 
* Từ ngày 19 đến ngày 22-2-1974, đã diễn ra Hội nghị đại biểu Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh. Có 383 đại biểu thay mặt cho 2 triệu 80 vạn đoàn viên về dự, trong đó có 15 anh hùng chiến sĩ thi đua; Hội nghị nghe và thảo luận báo cáo phương hướng, nhiệm vụ Đoàn TNLĐ trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh của Quốc hội trao tặng phong trào thanh niên và Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn