Ngày 19/3 trong Lịch sử Việt Nam

19/03/2024

Ngày 19-3-1976, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Dân chủ Đức ký Hiệp định thương mại dài hạn 1976-1980, tại Muyních (Đức)

Theo Hiệp định này, Chính phủ Đức tiếp tục cung cấp cho Việt Nam máy móc, thiết bị để xây dựng các cơ sở công nghiệp hoàn chỉnh và giúp Việt Nam trong việc xây dựng lại thành phố Vinh. Việt Nam cung cấp cho Đức các mặt hàng như thảm len, quần áo lao động, đồ hộp, rượu và các sản phẩm khác.


Viện Sử học

Viện Sử học, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1976-2000), tr.33.


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn