Tìm kiếm
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2023

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2023

Trụ sở tòa soạn: Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ISSN: 0866-7497

Nguồn: Tạp chí NCLS

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2023

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2023

Trụ sở tòa soạn: Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ISSN: 0866-7497

Nguồn: Tạp chí NCLS

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2023

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2023

Trụ sở tòa soạn: Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ISSN: 0866-7497

Nguồn: Tạp chí NCLS

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2023

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2023

Trụ sở tòa soạn: Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ISSN: 0866-7497

Nguồn: Tạp chí NCLS

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5 - 2023 có các bài viết của các tác giả sau đây: Đinh Thị Thùy Hiên: Về khái niệm nguồn “Sử liệu miệng”; Nguyễn Đình Cơ: Vùng đất An Giang trong chiến lược giữ vững an ninh biên giới thời các chúa Nguyễn và vua Nguyễn; Phạm Đức Thành Dũng: Tiến sĩ Võ Khắc Triển và bài Chí ở chùa Thập Tháp di đà tỉnh Bình Định; Tiêu Nghị-Cung Vĩ: Trường Quân sự Hoàng Phố với việc đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam; Lê Cung-Trần Thanh Thủy: Đóng góp của Phật giáo miền Nam với quá trình đàm phán Hội nghị Paris (1968-1973); Ngô Hồng Điệp: Việt Nam trong quan hệ kinh tế với ấn Độ và Nhật Bản - Một cách nhìn đối sánh từ lịch sử; Lương Chánh Tòng: Phát hiện ấn đồng “Ty hội đại sứ” triều vua Quang Trung
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2023

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2023

Trụ sở tòa soạn: Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ISSN: 0866-7497

Nguồn: Tạp chí NCLS

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2023 có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Phạm Thị Thơm, Đặng Như Thường-Nguyễn Ngọc Huyền, Võ Văn Thật, Đinh Văn Trọng-Nguyễn Minh Phương, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Lê Thy Thương.
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2023

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2023

Trụ sở tòa soạn: Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ISSN: 0866-7497

Nguồn: Tạp chí NCLS

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2023 có các bài viết của các tác giả sau: Trương Thùy Dung, Trương Thúy Trinh, Nguyễn Tùng Lĩnh, Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Vũ Kỳ, Lê Trung Dương, Nguyễn Ngọc Hùng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn