Tìm kiếm

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2023

03/02/2023

Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Tạp chí NCLS

0866-7497

https://viensuhoc.vass.gov.vn

024.38-212-569

MỤC LỤC

TRẦN THỊ VINH

- Các mô hình phát triển của chủ nghĩa tư bản: Lịch sử và hiện tại

ĐINH QUANG HẢI

- Một số đặc trưng cơ bản của Phật giáo Hà Tĩnh trong lịch sử Việt Nam

CHU VĂN TUẤN

- Khái lược về phật giáo Hà Tĩnh: Lịch sử, hiện tại và một vài đặc điểm

NGUYỄN QUANG HỒNG

- Cần sớm thống nhất thời gian, không gian Phật giáo được truyền bá vào Việt Nam

DƯƠNG THANH MỪNG

- Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nghệ - Tĩnh trong nửa đầu thế kỷ XX và sự ra đời của Hội Thiên sinh Trung Kỳ

NGUYỄN VĂN QUÝ

- Tinh thần nhập thế của Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

NGUYỄN MẠNH DŨNG - TRẦN XUÂN THANH

- Khu vực Bắc Trung Kỳ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX: Tiềm năng và vị thế kinh tế

Tạp chí NCLS

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn