Tìm kiếm

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2024

12/06/2024

Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Tạp chí NCLS

0866-7497

https://viensuhoc.vass.gov.vn

024.38-212-569

MỤC LỤC

 

NGUYỄN VĂN KHÁNH-NGUYỄN THÚY HIỀN

- Các nghiên cứu của Giáo sư Phan Huy Lê về phương thức sản xuất châu Á và hình thái kinh tế-xã hội trong lịch sử Việt Nam

NGUYỄN THỊ HẢI

- Chế độ đãi ngộ của làng xã vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh đối với đội ngũ trí thức Nho học

TRẦN  HOÀNG-LÊ THỊ NGỌC HÀ

- Vai trò của giao thông đường thủy trong phát triển thương nghiệp ở Nam Bộ thế kỷ XVII - XVIII

NGUYỄN PHÚC NGHIỆP-NGUYỄN NGỌC LAN HƯƠNG

- Sự phát triển của tầng lớp đại địa chủ và phương thức sử dụng ruộng đất của họ ở Tiền Giang trong nửa sau thế kỷ XIX

NGUYỄN DUY PHƯƠNG

- Từ con đường thiên lí đến con đường thuộc địa: Trường hợp đường bộ qua đèo Hải Vân (1802 - 1945)

TRẦN QUỐC BẢO-CHUNG KHA

- Chùa Tương Sơn trong thơ văn yên hành của sứ thần Việt Nam và giao lưu văn hóa Việt Nam-Trung Quốc thời nhà Thanh (Trường hợp Sứ thần Hoàng Trọng Chính) 

TRẦN KHÁNH 

- Về sự thiết lập và suy tàn của đế chế Mông Cổ

LÊ QUỐC TÍN

- Đôi điều trao đổi về vị trí của chùa Phù Dung

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn