Tìm kiếm

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2023

25/12/2023

Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

0866-7497

https://viensuhoc.vass.gov.vn

024.38-212-569

MỤC LỤC

NGUYỄN ĐÌNH LÊ

- Ngô Đình Diệm với sự ra đời và sụp đổ của Đệ nhất Cộng hòa

NGUYỄN THANH HÒA

- Vài nét về tình hình ruộng đất làng Long Sùng qua tư liệu địa bạ Minh Mệnh 13 (1832)

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

- Dưỡng tế sở triều Nguyễn sau năm 1884

TỐNG THỊ TÂN

- Đấu tranh chống âm mưu chia tách Tây Nguyên ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp (1946-1954)

NGUYỄN MẠNH DŨNG-LÊ TÙNG SƠN-ĐỖ THỊ THU HÀ

- Hợp tác chuyển giao công nghệ của Nhật Bản cho Việt Nam: Hiện trạng và xu hướng          

CÙ THỊ DUNG - TRƯỜNG THÀNH   

- Biên giới phía nam Chiêm Thành (thế kỷ XIII - XVII)  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn