Tìm kiếm

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2023

21/05/2023

Số 38 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Tạp chí NCLS

0866-7497

https://viensuhoc.vass.gov.vn

024.38-212-569

MỤC LỤC  

ĐINH THỊ THÙY HIÊN

- Về khái niệm nguồn “Sử liệu miệng”

NGUYỄN ĐÌNH CƠ

- Vùng đất An Giang trong chiến lược giữ vững an ninh biên giới thời các chúa Nguyễn và vua Nguyễn

PHẠM ĐỨC THÀNH DŨNG

- Tiến sĩ Võ Khắc Triển và bài Chí ở chùa Thập Tháp di đà tỉnh Bình Định

TIÊU NGHỊ-CUNG VĨ

- Trường Quân sự Hoàng Phố với việc đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam

LÊ CUNG-TRẦN THANH THỦY

- Đóng góp của Phật giáo miền Nam với quá trình đàm phán Hội nghị Paris (1968-1973)

NGÔ HỒNG ĐIỆP

- Việt Nam trong quan hệ kinh tế với ấn Độ và Nhật Bản - Một cách nhìn đối sánh từ lịch sử

LƯƠNG CHÁNH TÒNG

- Phát hiện ấn đồng “Ty hội đại sứ” triều vua Quang Trung

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn