Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ tư

01/10/2012

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012 (Thông báo lần thứ 3)

             

             Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư với Chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

 

             Sau thông báo lần thứ nhất và lần thứ hai, ngày 28/6/2012 Ban Tổ chức Hội thảo đã tổ chức cuộc họp gồm: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Ban chuyên môn (các Trưởng và Thư ký tiểu ban). Các thành viên tham dự đã thảo luận một số vấn đề về công tác tổ chức nhằm hướng tới thành công của Hội thảo. Từ kết quả cuộc họp, Ban Tổ chức Hội thảo ra thông báo lần thứ ba với các nội dung như sau:

 

  • Gia hạn thời gian nhận Đăng ký tham dự Hội thảo và Tóm tắt báo cáo đến ngày 31 tháng 7 năm 2012.
  • Gia hạn thời gian nhận Báo cáo toàn văn đến ngày 30 tháng 9 năm 2012.
  • Thời gian gửi Giấy mời chính thức tham dự Hội thảo từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2012.

 

              Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là Chủ đề: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham dự Hội thảo. Định hướng nội dung chính của các tiểu ban có thể tham khảo ở mục Phiên thảo luận trên website của Hội thảo: http://www.vass.gov.vn/icvns2012.

 

 Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn