Thông báo Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)”

20/08/2015

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp chúng ta ôn lại chặng đường đất tranh gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam. Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh,... nhưng đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, việc phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là cần thiết hơn bao giờ hết, để có thể xây dựng được một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh như nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam.

 

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)”.

 

Thời gian: 8h00 thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2015 (cả ngày)

 

Địa điểm: Phòng họp VIP (tầng 2) nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

 

Ban Tổ chức Hội thảo

 Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn