Tìm kiếm

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến lược

26/02/2024

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2023

682

Chủ quyền, đảo, biển đảo, Việt Nam

16x24cm

Cuốn sách gồm 10 chương, làm rõ qus trình bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, quy chế pháp lý về xác lập chủ quyền biển đảo, phân tích và luận giải bối cảnh quốc tế, khu vực tác động sâu sắc đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Nhà nước Việt Nam; Đồng thời phân tích định hướng về chính sách bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới và đưa ra giải pháp bảo vệ chủ quyền trước tác động của tình hình thế giới và khu vực.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn