Tìm kiếm

Nông thôn Trung Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945

09/08/2023

Cuốn sách được phát triển từ đề tài nằm trong hệ đề tài nghiên cứu cấp Bộ về Nông thôn Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại do Viện Sử học triển khai từ năm 2013. Nội dung nghiên cứu của đề tài góp phần làm rõ hơn diện mạo làng xã, hình thức quần cư, cộng cư, thiết chế chính trị-xã hội làng xã; kết cấu kinh tế truyền thống; quá trình di dân; mối quan hệ họ hàng -làng-nước ở nông thôn; vai trò của nông thôn, làng xã trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Ngoài phần mở đầu, kế luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, cuốn sách được trình bày thành 3 chương:
Chương I: Tổ chức, quản lý làng xã nông thôn Trung Kỳ thời Pháp thuộc;
Chương II: Kinh tế nông thôn Trung Kỳ dưới thời Pháp thuộc;
Chương III: Văn hóa xã hội nông thôn Trung Kỳ thời Pháp thuộc.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn