Tìm kiếm

Sử học trẻ những nghiên cứu mới

08/10/2023

285

Kỷ yếu hội thảo, Sử học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới

16x24cm

Cuốn sách là tập hợp bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sử học, Khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thuộc các chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Sử học...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn