Tìm kiếm

Trường dạy nghề ở Việt Nam thời Pháp thuộc 1898-1945

01/11/2023

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

TS. Trần Thị Phương Hoa

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nội dung cuốn sách trình bày sự hình thành và phát triển của các trường dạy nghề tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa; Mối quan hệ giữa nhà trường với các ngành công nghiệp, các thị trường lao động Việt Nam thời gian này. Những đóng góp của học sinh trường nghề trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng đất nước cũng được làm rõ qua nội dung của cuốn sách.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Nhu cầu đối với đào tạo nghề ở Việt Nam;

Chương II: Chính sách của Pháp đối với đào tạo nghề ở Việt Nam;

Chương III: Những cơ sở dạy nghề không chính quy;

Chương IV: Các trường dạy nghề chính quy;

Chương V: Đóng góp của học sinh trường dạy nghề cho công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn